Etik Prensiplerimiz

Çift ve Aile Terapisi Amerikan Birliği Etik Prensipleri

1. Danışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çift ve aile terapistleri ailelerin ve bireylerin ruhsal refahını geliştirmeyi amaçlarlar. Destek almak amacıyla başvuruda bulunan danışanlarının haklarına saygı gösterirler ve onlara uygun şekilde destek sunduklarını gösterecek şekilde gayret harcarlar.

1.1. Çift ve aile terapistleri danışanlarını ırk, cinsiyet, din, ulusal kimlik veya cinsel tercihlerine göre ayırmazlar.
1.2. Çift ve aile terapistleri kendi etkili pozisyonlarının farkındadırlar ve danışanlarının güven ve bağlılığını suistimal etmekten ŞİDDETLE kaçınırlar. Profesyonel objektiviteyi bozacak herhangi bir ikili (karşılıklı)  ilişkiden uzak durmak için tüm çabalarını ortaya koyarlar. İkili (karşılıklı)  ilişki örnekleri, iş amaçlı veya yakın kişisel ilişki kurmayı içeren ilişkileri içerir. Danışan ile herhangi bir cinsel yakınlık yasaktır. Terapi bittikten sonraki 2 sene boyunca da danışanla herhangi bir cinsel yakınlık yasaktır.
1.3. Çift ve aile terapistleri danışanla aralarındaki profesyonel ilişkiyi kendi ilgi alanlarını geliştirmek veya çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanmazlar.
1.4. Çift ve aile terapistleri danışanın kendi kararını kendi alabilme hakkına saygı gösterir ve danışanın alacağı kararların sonuçlarını kavraması için yardımcı olur. Terapist danışana, evliliğin sürüp sürmeyeceğine dair alacağı kararın danışanın kendi sorumluluğu olduğu gerçeğini vurgular.
1.5. Çift ve aile terapistleri terapötik ilişkiye, danışanların bu ilişkiden yarar sağladığına net bir şekilde emin olduğu sürece, devam ederler.
1.6. Çift ve aile terapistleri, eğer destek-hizmet vermeye çeşitli sebeplerden dolayı gönüllü veya yeterli değillerse, başka bir kaynaktan terapi hizmeti almaları için danışanları/aileyi yönlendirirler.
1.7. Tedavi sürecinde, çift ve aile terapistleri danışanı, tedavi sürecinin devam etmesi için gerekli düzenlemeleri yapmadan bırakmaz veya ihmal etmez.
1.8. Çift ve aile terapistleri eğer seansın video veya ses kaydını alacaklarsa danışanlardan yazılı izin alırlar.
 
2. Gizlilik
2.1. Çift ve aile terapistleri danışanın gizli şeylerini aşağıdaki durumlar dışında ifşa etmemelidir:
          a. Danışan yasal kanuna göre emir altına alındığı zaman,
          b. Başka bir insana/insanlara net ve ani bir zararın gelmesini önlemek amacıyla,
          c. Terapi esnasında bireysel, kriminal veya cezalandırıcı bir davranışın ortaya çıkması sonucu terapistin davalı olduğu durumlarda,
          d. Eğer danışan kendisi yazılı olarak gizlilik ilkesinin bozulmasına izin verdiyse ve bu izin tüm aile üyeleri tarafından kabul edilerek yasal açıdan yazılı olarak verildiyse.
2.2. Çift ve aile terapistleri danışanı veya klinik materyali yazı, eğitim ve sunumlar için kullanacağı zaman danışandan yazılı onay alır.
2.3. Çift ve aile terapistleri danışana dair notlarını/kayıtlarını gizliliği koruyacak şekilde saklarlar.

3. Profesyonel Yeterlilik ve Bütünlük
3.1. Çift ve aile terapistleri (a) eğer herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyerlerse,  (b) beceri ve işlevlerini kötüye kullanırlarsa, (c) beceri ve işlevlerini kötüye kullanacak bir davranışa veya bir yasal suça etki edecek bir davranış içine dolaylı olarak girerlerse, (d) başka profesyonel kurum veya organizasyonlardan atılırlarsa, (e) sertifika veya lisansları geçici olarak ertelenirse/geri alınırsa, (f) alkol-madde bağımlılığı, fiziksel veya zihinsel problemlerden dolayı çift ve aile terapisi yapamayacak duruma gelirlerse profesyonel yeterlilikleri tehlikeye düşer ve bu etik prensibe uygun olacak şekilde davranmaları gerekir.
3.2. Çift ve aile terapistleri çalışma performanslarını veya klinik yorumlarını etkileyen kişisel problemleri için uygun profesyonel destek alırlar.
3.3. Çift ve aile terapistleri doğru bilgi sunarak yüksek standartta ilim sahibi olmaya kendilerini adarlar.
3.4. Çift ve aile terapistleri aile terapisi alanındaki yeni gelişmeleri eğitimsel aktiviteler aracılığıyla takip ederler.
3.5. Çift ve aile terapistleri danışanları, öğrencileri, süpervizörleri, çalışanları ve araştırmalarındaki katılımcıları ile her hangi bir cinsel birlikteliğe girmezler/su istimalde bulunmazlar. Her hangi bir etik süreçte veya soruşturmada şikâyetlerini dile getirerek etik prensipleri korumak amacıyla şahitlik yaparlar.
3.6. Çift ve aile terapistleri kendi yeterlilikleri dışındaki problemler hakkında teşhis koymazlar, tedavi etmezler veya öğütler vermezler.
3.7. Çift ve aile terapistleri klinik ve araştırma bulgularının suiistimal edilmesini veya çarpıtılmasını engellerler.

4. Öğrencilere, Süpervizyon Verdiklerimize ve Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız:
4.1. Çift ve aile terapistleri kendi etkili pozisyonlarının farkındadırlar ve öğrencilerinin, süpervizyon verdiklerinin ve çalışanlarının güven ve bağlılığını suistimal etmekten ŞİDDETLE kaçınırlar. Profesyonel objektiviteyi bozacak herhangi bir ikili(karşılıklı)  ilişkiden uzak durmak için tüm çabalarını ortaya koyarlar. İkili(karşılıklı)  ilişki örnekleri, iş amaçlı veya yakın kişisel ilişki kurmayı içeren ilişkileri içerir. Öğrencileri, süpervizyon verdikleri ve çalışanları ile herhangi bir cinsel yakınlık yasaktır.
4.2. Aynı danışanlarda geçerli olan hariç durumlar dışında, çift ve aile terapistleri süpervizyon verdiklerinin bilgilerini gizli tutarlar.

5. Araştırma Katılımcılarına Karşı Sorumluluklarımız:
5.1. Çift ve aile terapistleri araştırmalarına katılanların refah ve iyiliğini korurlar. Resmi yasaların ve araştırmaya dair profesyonel standartların farkındadırlar. Araştırmaya dair her konuda, özellikle de katılımcıların gönüllülüğünü etkileyebilecek konularda, katılımcıları bilgilendirirler. Katılımcılar klinik hizmet alıyorsa, çocuksa veya iletişimsel bir bozukluk yaşıyorsa, araştırmaya katılmayı sonlandırabilirler ve terapistler bu olasılığa açık olmalılardır. Ayrıca genel olarak da katılımcılar her hangi bir zamanda araştırmadan çıkabilirler ve terapistler katılımcıların bu özgürlüğüne saygı duyarlar.
5.2. Katılımcının araştırmaya katılması gizli tutulur. Eğer katılımcı yazılı bir izin verdiyse ancak gizlilik ilkesi bozulabilir.

6. Mesleğe Karşı Sorumluluk
6.1. Çift ve aile terapistleri herhangi bir mesleki organizasyon/kurumun üyesi olarak, mesleklerinin standartlarına karşı sorumluluklarını taşırlar.
6.2. Kitabı olan çift ve aile terapistleri, kitabın oluşmasında orijinal fikirleriyle katkısı olanlara alıntı yaparlar. Ayrıca, kitabın basımında ve satışında rol oynayan organizasyonların kitabın/materyalin uygun şekilde reklamını yaptığından emin olmak amacıyla takip ederler.
6.3. Çift ve aile terapistleri daha iyi bir toplum için profesyonel hizmetlerinin bir kısmını hiç veya çok az finansal getirisi olacak şekilde ihtiyacı olan kişilere verirler.
6.4. Çift ve aile terapistleri mesleki yasa ve düzenlemeler ile ilgili sorumlu bir tavır takınırlar.

7. Finansal Düzenlemeler
Çift ve aile terapistleri danışanları, üçüncü taraf ödeyicileri ve süpervizyon verdikleri ile anlaşılabilir finansal düzenlemeler yaparlar ve kabul edilen profesyonel uygulamalara bağlı kalırlar. Verecekleri hizmetin en başında ücreti danışanlarına ve süpervizyon verdiklerine açıklarlar.

8. İlan/Reklam
Çift ve aile terapistleri, çift ve aile terapisi ile ilgili yeterliliklerini, eğitimlerini, deneyimlerini doğru ve net şekilde belirtirler. Toplum için profesyonel hizmeti seçerken önemli olabilecek bilgileri sunarlar (Örneğin; ofis bilgileri, telefon numarası, ücret, konuşulan dil, ofis saatleri, gerekli diploma ve sertifika bilgileri vb.). Terapistler, özellikle de meslekten olmayanların profesyonel hizmet seçerken doğru, net ve anlaşılabilir gerekli bilgileri alabilmelerine önem vererek ön ayak olurlar.Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.