Sibel Erenel Kimdir?

Sibel Erenel
MA, MS, LMFT - Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucusu, Uzm. Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti, AAMFT Onaylı Süpervizör

Sibel Usluer Erenel, ABD’nin Kaliforniya Eyaletinden lisanslı  evlilik ve aile terapisti ve AAMFT (Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği) onaylı süpervizörü, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü Kurucusu ve yöneticisidir. Aynı zamanda YÖRET Vakfı başkanıdır. IFTA (Uluslararası Aile Terapisi Derneği) 2011-2016 dönemi yürütme ve yönetim kurulu üyesi, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucu ve 2011-2016 dönemi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmiştır.  2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.

Aile terapisi mesleki yeterlilik sürecinden geçerek yurt dışından lisanslı aile terapisti unvanına hak kazanmıştır. Sibel Usluer Erenel, Boğaziçi Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisansını tamamladıktan sonra, California State University Hayward’dan Aile, Evlilik ve Çocuk Terapisi; ve Okul Danışmanlığı üzerine ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. En az 3000 saat olmak üzere süpervizyonlu uygulamalı eğitimini de tamamlayıp yazılı ve sözlü ‘board’ sınavlarında da başarılı olup, Kaliforniya eyaleti Davranış Bilimleri Konseyinden (Board of Behavıoral Science Examiners) aile (çocuk, ergen, genci de kapsar) ve evlilik (ilişki) terapisi lisansını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca aynı eyaletten okullarda çalışmaya izin veren okul danışmanlığı belgesini (Pupil Personnel Credential) almaya hak kazanmıştır. 12 yıl bu eyalette çeşitli kurumlarda çalışmıştır. Virginia Satir’in terapisini daha iyi öğrenip uygulayabilmek için; Satir’den eğitim almış ve Satir Global Network (eski ismiyle AVANTA) üyesi olan Kaye Bishop’ ın 6 yıl boyunca eğitimlerine katılmış ve aylık konsültasyon grubunda yer almıştır. Lisansüstü tezlerini ‘Türkçe Aile Ortamı Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması’  ve ‘Okula Bağlı Hizmetler ve Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ Projesi’ üzerine yapmıştır.

Çocuk istismarı, suça yönelme, madde bağımlılığı ve okulu bırakma için risk altındaki çocuk, gençler ve aileleriyle; şiddete maruz kalmış çocuk ve yetişkinlere okullarda veya aile danışma merkezlerinde hizmet vermiştir. Bu çalışmalarında grup, bireysel, çocuk ve aile terapileri uygulamıştır. Ağırlıklı otistik çocuklar olmak üzere gelişim özürlü çocuklar ve aileleriyle çalışmış, onların eğitim sorunlarını ailenin temsilcisi olarak, okulların özel eğitim birimleriyle çalışarak, iyileştirmeye çalışmıştır. Ailelere ayrıca psikolojik ve aile danışmanlığı desteğini ev hizmetiyle de vermiştir.

ABD’den ayrılmadan evvelki son işinde Livermore belediyesine bağlı Aile Danışma merkezinde aile terapisti olarak çalışmıştır. Küçük suç işleyen, okul sorunları olan kendine ve başkasına şiddet uygulayan, evden ayrılan ve ailesiyle çatışma yaşayan çocuklar, gençler ve onların ailelerine kriz çözüm seansları ve aile terapisi uygulamıştır. Ayrıca ‘zor’ veya hiç bir okulda tutunamayan gençlerin devam ettiği lisede (continuation high school) yine çalıştığı bu merkeze bağlı olarak ‘Risk altındaki ergen/gençlere Geniş Kapsamlı Hizmet Projesi kapsamında öğrencilere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermiştir. Bu çalışmaları sırasınca okul müdürlükleri, öğretmenler, ev ziyaretleri yapan sosyal hizmet uzmanları, alanda destek hizmetleri veren kurumlar ve psikiyatristlerle işbirliği yapmıştır.

Terapisinde, çekirdek, tek ebeveynli, boşanmış ebeveynli ve yeniden evlenme ile kurulan aileler ve evlat edinmiş ailelerle çalışmıştır. Bu süreçte ebeveyn-çocuk, çiftler arasındaki ilişki sorunları, ailede madde bağımlılığının olması, ebeveynlerin ölümü, ayrılması veya yeniden aile kurması durumunda ortaya çıkan aile içi sorunlar ve bunun sonucu aile fertlerindeki etkilerle çalışmıştır. Sıkça karşılaştığı başvuru sorunları arasında depresyon, kaygı, intihar teşebbüsü, öfkeyi kontrol edememe, okul devamsızlığı veya başarısızlığı (Dikkat-Hiperaktivite, öğrenme güçlüğü dâhil) aile birliğinin bozulmuş olması ve aile fertleri arasındaki çatışma ve anlaşmazlık gibi sorunlar olmuştur.

Sibel Erenel, terapisine Satir aile ve gelişim terapisinin yanında sanat ve oyun terapi yöntemlerini de katmıştır. Eğitiminin ve danışanlarının gereksinimleri doğrultusunda davranışsal, bilişsel, post-modern (narrative, social justice) terapileri ve otistik çocuklar için eğitim modelleri üzerine eğitimler almıştır. Ayrıca kendi ilgileri doğrultusunda: Okul öncesi çocuk ve ana ruh sağlığı, okullarda kapsamlı hizmetler, çocukların çocuklara zulüm ve tacizi (bullying), Güvenli Okullar ve Kapsamlı Psikolojik Hizmetler, ‘Yerel Toplum Hizmetleri ve Hizmet Birimleri arasında Kapsamlı hizmet İşbirliği’ konularında eğitimler almıştır. Kaliforniya’nın ‘Healthy Start’ (Sağlıklı Başlangıç) adlı bir eğitim-sağlik (ruhsal, diş, fiziksel) yerel hizmet işbirliği toplum projesinde üniversite psikolojik danışma hizmetini temsilen gönüllü olarak çalışmıştır. Bulunduğu ilçenin Çocukları Koruma Müdürlüğüyle işbirliği yapan Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Konseyinin eğitim biriminde 10 yıl boyunca komite üyeliği ve bir yıl bu komitenin başkanlığını yapmıştır.Halen YÖRET Vakfında çocuk ve gençlerin risklere karşı dayanıklılığını arttıran, psikolojik danışmanları güçlendiren, okullarda çocukları şiddetten koruyacak  güvenli ve barışcıl ortamların yartaılması ve çocuk haklarının hayata geçirilmesine yönelik projelerin oluşturulması ve bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmakta ve katkı sağlamaktadır. UNİCEF’in kolaylaştırıcılığyla kurulmuş olan Çocuğu Şiddetten Koruma Ortaklık Ağının Yöret Vakfı adına aktif temsilcisidir.

Kendisi AAMFT (Amerikan Aile ve Evlilik Terapistleri Derneği), CAMFT (Kaliforniya), IFTA ( Uluslararası Aile Terapisi Derneği), SİP (Satir İnstitute of the Pacific)  AVANTA (The Satir Global Network) klinik üyesidir. Amerikan Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AAMFT) tarafından onaylı süpervizör olma sürecini tamamlamak üzere olan Sibel Usluer Erenel, aynı zamanda Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) kurucularından biri ve yönetim kurulu üyesidir. Alameda Bölgesi Çocuk İstismarını Önleme Konseyi Eğitim Komitesi başkanlığı ve CACD ( Kaliforniya Danışmanlık ve Gelişim Derneği) Kadın Grubu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Koruyucu toplumsal ruhsal sağlık ve çocuklar ve gençlere yönelik okullarda ve mahallelerde kapsamlı rehberlik/ danışmanlık hizmeti;   birey, aile, kurum ve toplum gelişimi;  şiddete ve çatışmaya karşı etkin ve barışçıl iletişim ve yaşam yöntemleri terapinin de ötesinde kendisinin ilgilendiği konulardır. Daha barışçıl bir toplum için ruh sağlığı yüksek ve yetkin çocuk/gençlerin yetişmesinde okullarda ve alanda psikolojik danışmanları güçlendirerek çocuklara, gençlere ve okullara hizmet veren bir vakıf olan YÖRET Vakfı Başkanıdır.

Doğuş ve Okan üniversitelerinde Psikoloji yüksek lisans programlarında Aile Terapisi dersleri vermiştir. Aile terapisi alanında ve başka konularda kendi enstitüsü dışında da mesleki eğitimler vermeye devam etmektedir.

Türkiye’ye 2004 yazında dönüş yapan Sibel Erenel, 2005 Ağustos ayında İstanbulda İLGİ Psikoterapi’yi kurmuştur. Bireysel, çift, aile ve çocuk terapisi ile gelişim grubu hizmetleri vermektedir.

Sibel Usluer Erenel Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi modeliyle Aile Terapisi Eğitim Programı geliştirmiş ve bu programı 2005’ten beri yürütmektedir. Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nü kurup Satir Pasifik Enstitüsü (SİP) ile işbirliğini gerçekleştirmiştir. Bu işbirliği sonucunda aile terapisi eğitiminde SİP ile ortak “Aile Terapisi” sertifikası verilmektedir. 2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programı nedeniyle layık görülmüştür. Çift ve aile terapisi ve Satir modelinin ülkesinde ve dünyada tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı 2013 yılında yine SİP tarafından verilen Yılın Ödülünü (Unsung Hero Award) almıştır. Barışçıl bir toplum ve dünya yaratmak için gönüllü çalışmalara da katılan Sibel Erenel, terapist ve eğitimci olarak çalışmalarına Türkiye’de ve yurtdışında devam etmektedir.Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.