MEB Onaylı Özel Sibel Erenel Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü bünyesinde ve Sibel Erenel kuruculuğunda yer alan Aile Danışmanlığı kursumuzun açılması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 02.05.2014 tarihinde onaylanmıştır. Aile danışmanlığı kursumuz, 4 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ”ne uygun ve M.E.B. tarafından onaylanmış M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Aile Danışmanı Modüler programına uygundur. Kursa katılım sonunda, uzmanlar M.E.B tarafından onaylı Aile Danışmanı Sertifikası alacaktır. Bu sertifika Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Aile Danışma Merkezi açmaya olanak verecektir.
 

Niçin Bu Eğitime Katılmalıyım?

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Özel Aile Danışma Merkezi açmaya olanak verecek MEB onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası alma imkânı,
 • Türkiye’deki ilk ABD’den lisanslı (ruhsatlı ve onaylı) Aile ve Evlilik Terapisti tarafından zengin bir eğitim alabilme imkânı,
 • 2011 yılında Satir Pasifik Enstitüsü’nün dünyada 14 kişiye verdiği “Satir Model Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Liderlik Ödülü”ne Türkiye’de Satir modeline öncülüğü ve oluşturduğu eğitim programının özellikleri nedeniyle layık görülen, Türkiye’deki tek ‘Virginia Satir Terapi Modeli’ eğitimcisi tarafından Çift/Aile Terapisi eğitimi alabilme imkânı,
 • Amerikan Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AAMFT) tarafından onaylı süpervizör olma sürecini tamamlamak üzere olan, deneyimli bir Çift/Aile Terapisti süpervizörden süpervizyon alma imkanı,
 • Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Birliği (AAMFT) ve Avrupa Ale Terapisi Derneği (EFTA)  tarafından belirlenmiş olan yetkinlikleri kazanma imkânı,
 • Yaşantısal egzersizler, kişisel gelişim amaçlı uygulamalar ve video gösterimleri ile uygulama becerilerine öncelik veren bir eğitim alabilme imkânı,
 • Uluslararası Aile Terapisi Birliği (IFTA) eğitim birimine üye olan bir enstitü tarafından, Avrupa Aile Terapisi Birliği (EFTA) standartları ile paralel olacak şekilde bilgi ve beceri sunan bir eğitim programına katılma imkânı,
 • Katılımcıların yaşantısal olarak öğrendikleri Aile Danışmanlığı/Terapisi ve Satir Modeli bilgi & becerilerini içselleştirme, uygulama ve pratik etme imkânı,
 • Hem değişim-odaklı, insancıl, bütüncül, olumlu-yönelimli, insanların potansiyeline vurgu yaparak gelişimlerini destekleyen, yaşantısal ‘Virginia Satir Modeli’ni hem de geniş bir perspektif ile Çift-Aile Terapisi’ni öğrenme imkânı,
 • Eğitim programından mezun olduktan sonra yurt dışındaki Satir Enstitüleri’nin ileri seviyedeki eğitimlerine katılma imkânı,
 • Enstitü bünyesinde canlı/kayıtlı süpervizyon alabilme ve eğitim programına devam eden öğrencinin danışanı olduğunda enstitümüzde seanslarını yapabilme imkânı ile tanışmak için eğitimimize başvuruda bulunabilirsiniz.
 
Eğitimci: Sibel Usluer Erenel, ABD’den lisanslı Evlilik (İlişki) ve Aile Terapisti
 
Yöntem: Yazılı ve sözlü sunum, video gösterimi ve temsili terapi uygulamaları, grup çalışmaları, vaka örnekleri
 
Katılımcılar: Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet alanlarından lisans veya yüksek lisans mezunları, psikiyatristler.
 

Katılımcılardan Beklenenler:

 • Sertifika için eğitim modüllerinin en az yüzde 80’ine katılmak gereklidir.
 • Bu eğitimde aktif katılım önemlidir ve kişisel paylaşımlarda bulunulmaktadır.  Başkalarının paylaşımlarına; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültürel farklılıklara ve görüş farklılıklarına saygı duyulması ve gizliliğin korunması beklenmektedir.
 • Katılımcıların uygulama ve değerlendirmelere katılması gereklidir.
 • Programın sonunda, katılımcının sertifika alabilmesi için, kayıtlı seans videosu ve yazılı vaka sunumu ile yeterliliğinin gözden geçirildiği değerlendirmede başarılı bulunması gerekmektedir. Bu değerlendirmenin ücreti sertifika ücreti ile birlikte alınacaktır.  
 
MEB ONAYLI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI MODÜL TABLOSU
 
Eğitim Yeri: MEB Aile Danışmanlığı Kursu Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Kayasultan sok. Sembol İş Merkezi No: 77/7 Kat: 3 Kozyatağı
 
Başvuru Telefon: 0-533-361-64-42
 
Başvuru E-mail: sibele@comcast.net ve sebnem.yuksel@yahoo.com.tr (Her iki adrese de başvuru yapılması rica olunur)

 Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Bayar Cad. Kayasultan Sok. Sembol İş Merkezi No:77-7 Kozyatağı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
info@satir-tr.com
Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü ®
Danışmanlık
Yazmacı Tahir Sok. Gülşen Apt. No:33-2 D:4 Kat:3
Bostancı-İstanbul
+90 216 467 42 00
+90 533 361 64 42
sibele37@gmail.com


Enstitümüz, Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Enstitüleri Birimi'ne üyedir.